clock menu more-arrow no yes

Filed under:

Ovechkin, Semin and Varlamov are Olympians

New, comments
via <a href="http://www.daylife.com/photo/01v63rLa04far?q=varlamov+ovechkin">daylife.com</a>
via daylife.com

Here, via @dchesnokov, is Russia's Olympic roster:

Goalkeepers

Evgeni Nabokov, Ilya Bryzgalov, Semyon Varlamov

Defenders

Andrei Markov, Ilya Nikulin, Dmitri Kalinin, Konstantin Korneev, Denis Grebeshkov, Fedor Tyutin, Sergei Gonchar, Anton Volchenkov

Forwards

Pavel Datsyuk, Evgeni Malkin, Sergei Fedorov. Ilya Kovalchuk, Maxim Afinogenov, Danis Zaripov, Alexander Semin, Alexander Radulov, Viktor Kozlov, Alexander Ovechkin, Aleksey Morozov